Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложение от ECEC за участие в европейски конкурс с награди

Предложение от ECEC за участие в европейски конкурс с награди
https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_en
Срок за кандидатстване 31.05.2021г.

Има възможност за участие с реализации в 10 категории с награди по 30000 евро.

За млади хора (до 30 годишна възраст) има възможност за
кандидатстване в същите категории с проекти, като наградите са по 15 000
евро.

Категории са:
1. Технологии, материали и процеси за строителство и проектиране
2. Сгради, обновени в духа на възобновяемостта
3. Решения за съвместната еволюция на изградената околна среда и природата
4. Обновени градски и селски пространства
5. Продукти и начин на живот
6. Запазено и трансформирано културно наследство
7. Преоткриване на места за срещи и споделяне
8. Мобилизиране на култура, изкуства и общности
9. Модулни, адаптивни и мобилни решения за живот
10. Интердисциплинарни модели на образование

1. Techniques, materials and processes for construction and design
2. Buildings renovated in a spirit of circularity
3. Solutions for the co-evolution of built environment and nature
4. Regenerated urban and rural spaces
5. Products and life style
6. Preserved and transformed cultural heritage
7. Reinvented places to meet and share
8. Mobilisation of culture, arts and communities
9. Modular, adaptable and mobile living solutions
10. Interdisciplinary education models

КИИП е член на ECEC, която обединява Камари на инженерите от повечето
европейски страни.

Още Съобщения

03/ 06/ 2021

4МCAD 21 - Българската алтернатива на Autocad

02/ 06/ 2021

Заповядайте на Архитектурно-строителна седмица от 16 до 19.06.2021г.

27/ 05/ 2021

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021

26/ 05/ 2021

Покана за участие в X-тата международна научна конференция по Архитектура и Строителство ArCivE 2021