Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ДОБРОВОЛЦИ ЗА ТУРЦИЯ

ДОБРОВОЛЦИ ЗА ТУРЦИЯ

Колеги,

КИИП подема инициативата да изпратим група инженери-доброволци за конструктивни огледи и бързи оценки в районите на земетресенията в Турция.

Предложихме на МРРБ и МВнР да подкрепят нашата инициатива, като осигурят транспорт на необходимата техника и хора и осъществят контакт с турската страна.

Добре би било желаещите да имат скенери за армировка и евентуално твърдомери.

Предпочитаме да се включат опитни колеги, но е възможно да участват и по-млади колеги в звено с опитни.

Моля, желаещите да се включат на доброволни начала да пишат до мейла на ЦО на КИИП - kiip@mail.bg, с копие до мен -  m_gergov@kiip.bg    

В мейла  задължително напишете трите си имена, и-мейл адрес и телефон.

инж. Марин Гергов

Председател на УС на КИИП

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес