Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Дневен ред на УС на КИИП на 28.05.2021 г.

ДНЕВЕН РЕД на неприсъствено заседание на УС на КИИП – 28.05.2021 г.,

  1. Утвърждаване на предложения на Комисията по регистрите на КИИП, относно вписване на кандидати в регистрите за проектантска правоспособност и за проектантски бюра.                                                

  2. Утвърждаване на предложения на Комисията за технически контрол, относно вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна” на инвестиционните проекти.

  3. Информация за подадена оставка от инж. Атанас Георгиев като Председател на НПС КСС и член на УС на КИИП.

  4. Информация за насоките по разработката на регистъра на КИИП.
  5. Запознаване с решенията от заседанието на КС на  20.05.2021 г.
  6. Запознаване с поставени въпроси от КДП.
  7. Разни.

Още Съобщения

03/ 06/ 2021

4МCAD 21 - Българската алтернатива на Autocad

02/ 06/ 2021

Заповядайте на Архитектурно-строителна седмица от 16 до 19.06.2021г.

27/ 05/ 2021

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021

26/ 05/ 2021

Покана за участие в X-тата международна научна конференция по Архитектура и Строителство ArCivE 2021