Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Информационно-дискусионна среща на тема:" Енергийната ефективност през новия програмен период 2021-2030", 28.07.2022

Колеги,

Камара на енергийните одитори Ви канят на информационно - дискусионна среща на тема: "Енергийната ефективност през новия програмен период 2021-2030 г.", която ще се проведе на 28 юли 2022 г. (четвъртък) от 9.30 ч. в хотел  HYATT REGENCY SOFIA, Бул.Васил Левски №1 

На срещата ще бъдат обсъдени изискванията и спецификите при извършване на енергийна обследвания, предписването на енергоспестяващи мерки и изпълнението им за нуждите на очакваните програми,касаещи обновяването на жилищния и нежилищен сграден фонд в страната. Лектори на срещата ще са:

 г-жа Ангелина Бонева - МРРБ

г-жа Дима Лекова -МРРБ

г-жа Маргарита Томова - МРРБ

проф.Калоянов - ТУ-София  

Таксата за участие е 60 лв с ДДС.

В приложения файл можете да се запознаете с програмата и допълнителните услуги,които се предлагат. При желание от Ваша страна, моля да потвърдите до 26.07.2022 г. и да  попълните заявката за участие и сканирате платежното си  нареждане,като ги  изпратите на office.eechamber@gmail.com

 За въпроси, касаещи провеждане на мероприятието: 0888 692437 Валентина Узунова 

 

Прикачени документи

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ