Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Информационно-дискусионна среща на тема:" Енергийната ефективност през новия програмен период 2021-2030", 28.07.2022

Колеги,

Камара на енергийните одитори Ви канят на информационно - дискусионна среща на тема: "Енергийната ефективност през новия програмен период 2021-2030 г.", която ще се проведе на 28 юли 2022 г. (четвъртък) от 9.30 ч. в хотел  HYATT REGENCY SOFIA, Бул.Васил Левски №1 

На срещата ще бъдат обсъдени изискванията и спецификите при извършване на енергийна обследвания, предписването на енергоспестяващи мерки и изпълнението им за нуждите на очакваните програми,касаещи обновяването на жилищния и нежилищен сграден фонд в страната. Лектори на срещата ще са:

 г-жа Ангелина Бонева - МРРБ

г-жа Дима Лекова -МРРБ

г-жа Маргарита Томова - МРРБ

проф.Калоянов - ТУ-София  

Таксата за участие е 60 лв с ДДС.

В приложения файл можете да се запознаете с програмата и допълнителните услуги,които се предлагат. При желание от Ваша страна, моля да потвърдите до 26.07.2022 г. и да  попълните заявката за участие и сканирате платежното си  нареждане,като ги  изпратите на office.eechamber@gmail.com

 За въпроси, касаещи провеждане на мероприятието: 0888 692437 Валентина Узунова 

 

Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“ 

20/ 07/ 2022

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ 

19/ 07/ 2022

Информационно-дискусионна среща на тема:" Енергийната ефективност през новия програмен период 2021-2030",  28.07.2022