Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Дискусионен форум за Ролята на енергийните общности в България - технологии, бариери и решения, 18 юли 2024, Дом на Европа,гр. София

Уважаеми колеги,
Камара на енергийните общности в България - КЕОБ, с председател на УС г-н Иван Хиновски и г-н Еленко 
Божков, изпълнителен директор на Камарата съвместно с Института за
предприемачество устойчиво развитие и иновации – ИПУРИ, ви канят на
енергийно събитие:
Дискусионен форум
"Европейската политика за декарбонизация и ролята на енергийните
общности в България: технологии, бариери и решения“
18 юли 2024 г., Дом на Европа,
ул. “Г.С. Раковски” № 124, София,
Вход свободен след предварителна регистрация

Събитието цели да фокусира общественото внимание върху приоритетна за
Европейския съюз тема – изграждане и ползотворно функциониране на
енергийните общности, като важна част от енергийния преход. На
дискусията ще се очертаят актуалните проблеми и възможните решения пред
създаването на общностна енергийна система.
Участие във форума ще вземат представители на Министерство на
енергетиката, в лицето на заместник министър Ива Петрова,
изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие -
Ивайло Алексиев, енергийни експерти, кметове, представители на висши
учебни заведения и неправителствени организации.
Сред темите, които ще бъдат разгледани, са бариерите и перспективите за
развитие пред енергийните общности, новите предизвикателства пред
енергийните мрежи, като същевременно ще се представят добри практики в
създаването на енергийни общности.

В прикачен файл ще намерите програмата на събитието.

Прикачени документи

Още Съобщения

09/ 07/ 2024

Дискусионен форум за Ролята на енергийните общности в България - технологии, бариери и решения, 18 юли 2024,  Дом на Европа,гр. София

04/ 07/ 2024

Предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2

02/ 07/ 2024

На 18-19-20 октомври 2024г. в хотел „МАРИЦА ИЗТОК” на Старозагорски минерални бани ще се проведе  Национална конференция под надслов „ВОДАТА Е ЖИВОТ-2”, организирана от НПС „ВС“.

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация