Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

Енергомашиностроителният факултет на Технически университет – София

организира

Международна научна конференция:

„Иновации в енергетиката и околната среда“

(„Innovations in Energy and Environment – InnoEE“).

Тази година е нейното 29-то издание, а през изминалите години тя се превърна в един от най-големите ежегодни научни форуми, събиращи български и чуждестранни учени, експерти и представители на индустрията в областта на: енергетиката и възобновяемите енергийни технологии, екологичното инженерство, сградната ефективност и ОВК системите, ядрените технологии и топлоенергетиката, хидравликата, пневматиката и текстилното инженерство в енергийни и екологични приложения. Събитието ще се проведе в гр. София, в новата конферентна и изследователска база на ТУ-София (Блок 8), в периода 14-15 май 2024г. За повече информация, както и за участие в конференцията, моля посетете www.innoee.eu.

По време на конференцията ще се проведе и семинар на тема „Определяне на сезонния коефициент на преобразуване (SCOP) на термопомпи въздух-вода съгласно EN 14825: Изчисления основани на локални климатични данни“ с лектор: гл. ас. д-р инж. Иван Димчев (ЕМФ, ТУ-София). Входът за семинара е свободен след регистрация на www.innoee.eu/workshop/ . Броят на местата е ограничен до 30 души.

 

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.