Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Община Брацигово търси съдействие от членове на КИИП

Община Брацигово търси съдействие от членове на КИИП, които имат възможност и желание безвъзмедно да разработят  проект по част „Електрическа“ и част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на техническия проект“.

Поводът е разработена „Концепция за  устойчиво развитие и управление на архитектурно-историческото наследство на територията на Община Брацигово“ , чиято  приоритетна задача е създаването на школа за практическа подготовка на кадри за реставриране и опазване на паметници на културата. Обученията ще бъдат насочени към архитекти, инженери и строители.

За целта Община Брацигово предоставя бившата сграда на Професионалната гимназия по строителство и архитектура, която не функционира от 2016 г. Съществуващата сграда се нуждае от основен ремонт. Пред вид този факт е необходимо изготвянето на проекти по отделните части за вида и обема на строително-ремонтните дейности, от които се нуждае сградата с цел кандидатстване за финансиране по  програми, подкрепени от националния бюджет или Европейския съюз.

Колеги,

Ако желаете да се включите безвъзмездно  в разработване на проектите, изпратете свои данни за контакт (имена, телефон, и-мейл адрес) на Е-mail:  kiip@mail.bg

Още Съобщения

14/ 05/ 2022

Презентация на книгата "Строителна физика, основа на ЕЕ на сградите"- автор д-р инж. арх. Петар Николовски, Северна Македония - 26.05.2022 г.

04/ 05/ 2022

Провеждане на Първата Геодезическа Спартакиада

03/ 05/ 2022

Европейски ден на свободните професии - онлайн - 10.05.2022 г.

27/ 04/ 2022

ВАЖНО! От 01.05.2022 г. се въвежда такса за разглеждане на документи за ПП и ТК.