Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Община Брацигово търси съдействие от членове на КИИП

Община Брацигово търси съдействие от членове на КИИП, които имат възможност и желание безвъзмедно да разработят  проект по част „Електрическа“ и част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на техническия проект“.

Поводът е разработена „Концепция за  устойчиво развитие и управление на архитектурно-историческото наследство на територията на Община Брацигово“ , чиято  приоритетна задача е създаването на школа за практическа подготовка на кадри за реставриране и опазване на паметници на културата. Обученията ще бъдат насочени към архитекти, инженери и строители.

За целта Община Брацигово предоставя бившата сграда на Професионалната гимназия по строителство и архитектура, която не функционира от 2016 г. Съществуващата сграда се нуждае от основен ремонт. Пред вид този факт е необходимо изготвянето на проекти по отделните части за вида и обема на строително-ремонтните дейности, от които се нуждае сградата с цел кандидатстване за финансиране по  програми, подкрепени от националния бюджет или Европейския съюз.

Колеги,

Ако желаете да се включите безвъзмездно  в разработване на проектите, изпратете свои данни за контакт (имена, телефон, и-мейл адрес) на Е-mail:  kiip@mail.bg

Още Съобщения

24/ 11/ 2023

Уебинар 3 на ХИЛТИ България за 2023 г. - "Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за срязващи усилия съгласно EN 1992-4" - 29.11.2023 г.

21/ 11/ 2023

Конференция с български и германски експерти на тема "Технологии и услуги за управление на водите в България", 5-7.12.2023 г.

21/ 11/ 2023

Покана за официално откриване паметник на Кольо Фичето

16/ 11/ 2023

Семинар за конструкции в градски райони, 22.11.2023 , УАСГ