Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Община Брацигово търси съдействие от членове на КИИП

Община Брацигово търси съдействие от членове на КИИП, които имат възможност и желание безвъзмедно да разработят  проект по част „Електрическа“ и част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на техническия проект“.

Поводът е разработена „Концепция за  устойчиво развитие и управление на архитектурно-историческото наследство на територията на Община Брацигово“ , чиято  приоритетна задача е създаването на школа за практическа подготовка на кадри за реставриране и опазване на паметници на културата. Обученията ще бъдат насочени към архитекти, инженери и строители.

За целта Община Брацигово предоставя бившата сграда на Професионалната гимназия по строителство и архитектура, която не функционира от 2016 г. Съществуващата сграда се нуждае от основен ремонт. Пред вид този факт е необходимо изготвянето на проекти по отделните части за вида и обема на строително-ремонтните дейности, от които се нуждае сградата с цел кандидатстване за финансиране по  програми, подкрепени от националния бюджет или Европейския съюз.

Колеги,

Ако желаете да се включите безвъзмездно  в разработване на проектите, изпратете свои данни за контакт (имена, телефон, и-мейл адрес) на Е-mail:  kiip@mail.bg

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ