Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

BIM семинар - Корейския институт за развитие, 29.01.2024 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

София Тех Парк и УАСГ Ви канят да участвате в предстоящо събитие в рамките на проекта “Препоръки за политики за повишаване на капацитета на МСП чрез цифрова трансформация в строителния сектор в България” на София Тех Парк и УАСГ, подкрепен и финансиран от KDI Republic of Korea "Policy Recommendations for Upgrading SMEs' Capacities through Digital Transformation in the Construction Industry in Bulgaria"/ Корейския институт за развитие. Основните области на изследвания и споделяне на практики са следните:

  1. Ускоряване на цифровата трансформация на българските МСП: Фокус върху стратегиите на България и Корея (Accelerating Digital Transformation for Bulgarian SMEs: Focusing on Korean and Bulgarian Strategies)
  2. Стратегията за цифрова трансформация на строителния сектор в България (The Strategy for the Digital Transformation of the Construction Sector in Bulgaria)
  3. Създаване на стратегически бизнес-модели за цифрова трансформация на българските МСП в строителния сектор (Building business-strategic models for digital transformation of Bulgarian SMEs in the construction sector)
  4. Разработване на обучителна и образователна програма по Building Information Modelling – BIM за нуждите на българските МСП в строителния сектор (Development of a BIM Education and Training Program for Bulgarian SMEs in the Construction Sector)

Събитието, като част от второто посещение в България с работно заглавие “Policy Seminar & In-depth Study” от 29.01. – 02.02.2024,  ще се състои на 29 януари от 14:30 ч. до 17:00 ч. в София Тех Парк, Зала 3 на Лабораторния комплекс. Това ще бъде обучителен семинар, на който ще присъстват официални представители на водещи институции като МИР, МРРБ, УАСГ, Камара на строителите, компании от строителния сектор, както и 8-членна професионална делегация от Корея. 

 

1

Inho SONG

Executive Director, Economic Information and Education Center, KDI

Project Manager (PM)

2

Kangsoo KIM

Senior Research Fellow, KDI

Principal Investigator (PI),
Topic 2 Researcher

4

Nayun KANG

Team Leader, Senior Research Associate, KDI

Program Team leader

5

Jiwon KIM

Research Associate, KDI

Program Coordinator (PO)

6

Changsu SHIM

Professor, Chung-Ang University

Topic 4 Researcher

7

Seohyun LEE

Professor, KDI School

Topic 1 Researcher

8

Seungjun AHN

Professor, Hongik University

Topic 3 Researcher

Темата е “Повишаване на значението на дигитализацията в строителния сектор чрез въвеждане на технологии като BIM (Building Information Modelling)”.

На семинара ще бъдат представени основни практики и постижения от използването на тази технология в Република Корея. Ще могат да се обсъдят всички компоненти от процеса по въвеждане и използване на BIM, като: обхват, цифрово моделиране, интеграция, сътрудничество, координация между участниците, контрол и отчетност, аналитика, ползи, ефективност и др.

  

Прикачени документи

Още Съобщения

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация

19/ 06/ 2024

Покана за Дискусионен Форум "Специализирани сгради с обществено предназначение" 

11/ 06/ 2024

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 06/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 20.06.2024 г. , гр. Ямбол