Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация

Уважаеми колеги,

Представяме Ви списание „БДС Компас” – безплатно онлайн издание на Българския институт за стандартизация.

Списанието съдържа актуална информация в областта на стандартите и стандартизацията и е предназначено за нашите членове, партньори, браншови организации, представителите на малкия и средния бизнес и потребителите в България.

БДС Компас е създаден като информационно средство за новостите в стандартизацията, за подпомагане на навлизането и успешното позициониране на българските предприятия на националния и чуждестранните пазари. Цели да стимулира проактивността на българския бизнес. Темите от списанието засягат различни области, към които стандартите имат пряко отношение.

Този брой на списание „БДС Компас” /в прикачения файл/ е посветен на устойчивостта и стандартите в помощ на предприятията при отчитането във връзка с устойчивостта.

Всички издания на списанието "БДС Компас" можете да разгледате на следния линк:

https://bds-bg.org/bg/online-magazine-bds-compass_c54

Прикачени документи

Още Съобщения

09/ 07/ 2024

Дискусионен форум за Ролята на енергийните общности в България - технологии, бариери и решения, 18 юли 2024,  Дом на Европа,гр. София

04/ 07/ 2024

Предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2

02/ 07/ 2024

На 18-19-20 октомври 2024г. в хотел „МАРИЦА ИЗТОК” на Старозагорски минерални бани ще се проведе  Национална конференция под надслов „ВОДАТА Е ЖИВОТ-2”, организирана от НПС „ВС“.

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация