Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г.

 BAU Academy,

със съдействието на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), организира 

на 26.01.2023 г. от 13.00 часа 

хибридно събитие с платена регистрация,

което е полезно и подходящо за членова не секции КСС и ТСТС на КИИП.

на тема: 

Ръководството за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес


Съдържание на обучението и възможност за регистрация ще откриете в приложената ПОКАНА.


Прикачени документи

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ