Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Дискусионен форум: "Тунели - изграждане, рехабилитация и експлоатация по съверменни стандарти", 27.06.2023 г.

Колеги,

На 27.06.23 г. от 09:00 ч.  BAU Academy, с партньорството на КИИП, организира целодневно хибридно събитие с безплатна регистрация, което е полезно и подходящо за членове на секции ТСТС, КСС, МДГЕ, ГПГ на КИИП.

Дискусионен форум: "Тунели - изграждане, рехабилитация и експлоатация по съвременни стандарти"

Безплатна регистрация

 ЦЕЛИ на формата:

• Да събере на едно място представители на тунелната общност

• Да се разгледат представените насоки и тенденции от World Tunnel Congress 2023, 12-18 May 2023 | Athens, Greece

• Да се направи актуализация на посочените казуси от предходната година за необходимост от мерките за управление на риска в пътните тунели

• Да осигури независима дискусионна отворена платформа за експерти, възложители, консултанти, изпълнители и доставчици, за да определят “проблемните области”.

• Да доведе до организирани последващи действия и обединение в индустрията по ключови области на подобрение.

• Да се сформира работна група от учени, водещи проектни фирми и строители под ръководството на АПИ, които да обсъдят и приложат предложенията от срещите

 

За BAU Academy:

BAU Academy e обучителна структура и комуникационна платформа за въвеждане на иновативни технологии в строителството!

BAU Academy организира специализирани уебинари/семинари за инженери, архитекти, проектанти, инсталатори, строители, предприемачи. Презентират се най-модерни технологии в строителството за повишаване компетенциите и професионализма на заетите в тази индустрия.

Генерален партньор Reynaers Aluminium

При интерес следете страницата със събития

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес