Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Събитие в дигитален формат "Обнови България - спести енергия!" - 29.10.2020

До: Членовете на КИИП

                                                                            П О К А Н А  

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камара на строителите в България /КСБ/ в партньорство с Център за енергийна ефективност ЕнЕфект имат удоволствието да Ви поканят на събитието:

 „Обнови България – спести енергия!“ 

 Събитието ще се проведе в дигитален формат на 29 октомври 2020 г. от 11.00 ч.  

Енергийното обновяване е сред зелените приоритети и цели за постигане на растеж в Европейския съюз, играещо важна роля за възстановяването на ЕС. Европейската „Зелена сделка“ идентифицира необходимостта от минимум удвояване на нивата на обновяване в ЕС, в полза на хората, бизнеса и околната среда. Сега този приоритет стана неотложен, предвид главната роля, която сградите трябва да играят за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г.

„Обнови България – спести енергия!“ е част от Европейската инициатива REDay 2020 на Renovate  Europe, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в Европейския съюз с 80% до 2050 г., за да се постигне стандарта на почти нулево енергийни сгради до средата на века.

Стартирала през 2011 г., Renovate Europe е инициатива на EuroACE, Европейския алианс на компаниите за енергийна ефективност в сградите и се радва на подкрепата на повече от 40 партньора от индустрията, гражданското общество и партньори на национално ниво.

Енергийното обновяване на сградите е важен инструмент в борбата срещу климатичните промени и ще играе важна роля в помощ на ЕС да постигне целите на „Зелената сделка“. Изпълнението на проектите по тази инициатива ще осигури работа на минимум 50 българи за всеки 1 милион евро инвестиция и ще помогне за бързото и ефективно пренасочване на работната сила, освободена от отраслите най-засегнати от кризата с COVID 19.

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) е национален партньор на Renovate Europe, ангажиран на национално ниво с постигане на целите на инициативата.

 ЗАПАЗЕТЕ ДЕНЯ

 УЧАСТВАЙТЕ В ДЕБАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ!

 Участието е безплатно след предварителна регистрация. Моля да се регистрирате за участие до 27 октомври 2020, като попълните следната електронна форма: 

Регистрационна форма

 Събитието се осъществява с медийното партньорство на в-к „Строител“.

 Приложена е Покана за участие.  

 За повече информация: Николина Порожанова

+359 2 963 10 71; +359 886 386 192;

Прикачени документи

Още Съобщения

16/ 09/ 2021

Специализирано изложение и конференция "Дни на устойчиво отопление и строителство" гр.Смолян

15/ 09/ 2021

Информация за инициатива на New European Bauhaus 

07/ 09/ 2021

Представяне на електронна платформа на НАГ от арх. Здравко Здравков

01/ 09/ 2021

Извънредно Общо изборно събрание на РК на КИИП - Ямбол на 01.10.2021г.