Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

Уважаеми колеги,

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява Проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“. Проектът се финансира от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия и за изпълнител е избран консорциум KPMG.

KPMG стартира настоящото онлайн анкетно проучване сред представителите на бизнеса в строителния сектор. Целта на проучването е да се установи готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

Предвид значимостта на резултатите от проучването, както и необходимостта да бъдат събрани повече мнения и гледни точки относно готовността на сектора за въвеждане на СИМ/BIM, разчитаме на Вашето активно включване.

Анкетата ще бъде отворена до 15 декември 2020 г. 

Линк към анкетата: https://ecv.microsoft.com/pg5jWxRMum

Прикачени документи

Още Съобщения

01/ 07/ 2021

"Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви" с автор инж. Орлин Илиев

22/ 06/ 2021

Онлайн среща с авторите на Наръчника по строително право

21/ 06/ 2021

4МCAD 21 - Българската алтернатива на Autocad

18/ 06/ 2021

Годишно представяне на продуктите на GREE