Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

VI Международна научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта - 2022" - ВТУ "Т.Каблешков"

Колеги,

ВТУ "Т. Каблешков"  и Организационният комитет Ви канят да вземете участие в

VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА - 2022”,

5-ти до 7-ми октомври 2022 г. в кампуса на ВТУ - София,

организирана от Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“.

Конференцията е част от 100-годишния юбилей на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“.

Успешно рецензираните доклади ще бъдат публикувани в научното списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate.

Допълнителна информация можете да намерите в приложения файл.

Прикачени документи

Още Съобщения

14/ 05/ 2022

Презентация на книгата "Строителна физика, основа на ЕЕ на сградите"- автор д-р инж. арх. Петар Николовски, Северна Македония - 26.05.2022 г.

04/ 05/ 2022

Провеждане на Първата Геодезическа Спартакиада

03/ 05/ 2022

Европейски ден на свободните професии - онлайн - 10.05.2022 г.

27/ 04/ 2022

ВАЖНО! От 01.05.2022 г. се въвежда такса за разглеждане на документи за ПП и ТК.