Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

VI Международна научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта - 2022" - ВТУ "Т.Каблешков"

Колеги,

ВТУ "Т. Каблешков"  и Организационният комитет Ви канят да вземете участие в

VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА - 2022”,

5-ти до 7-ми октомври 2022 г. в кампуса на ВТУ - София,

организирана от Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“.

Конференцията е част от 100-годишния юбилей на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“.

Успешно рецензираните доклади ще бъдат публикувани в научното списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate.

Допълнителна информация можете да намерите в приложения файл.

Прикачени документи

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ