Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана за Редовно Общо отчетно събрание на РК на КИИП - Монтана 2019г.

Уважаеми колеги, 

Редовното общо събрание на Регионална колегия на КИИП - Монтана  ще се проведе на16.02.2019 г. /събота/ от 10,00 часа в конферентната зала на хотел „Монтана” при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на РК на КИИП – Монтана за 2018г.
  2. Отчет на бюджета за 2018г.
  3. Отчетен доклад на Контролния съвет
  4. Обсъждания и дебати по точки 1, 2 и 3
  5. Приемане на проекто – бюджет за 2019г.
  6. Избор на делегати за Редовното общо събрание на КИИП 2019г.
  7. Разглеждане на предложения за измемение и допълнение на Устава на КИИП.
  8. Разни

 

17.01.2019г.                                                        Председател РК

гр.Монтана                                                                         / инж.Иван Когиев/

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП