Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Редовно Общо отчетно събрание на РК Хасково 2019г.

Регионалното ръководство на КИИП – Хасково свиква

Oбщо годишно отчетно събрание на Регионалната  колегия   на 20.02.2019г.( сряда ) от 12ч.

Събранието ще се проведе в Заседателна зала на офис на РК на КИИП – Хасково.

С адрес: гр. Хасково, бул.”България” 150 ет.2 офис 221

 При следния дневен ред:

1.      Отчет за дейността на Регионалното ръководство на КИИП – гр. Хасково за 2018г.

2.      Отчет  на Контролния съвет на  РК на КИИП-  гр.Хасково за 2018г.

3.      Отчет  за изпълнение на бюджета за 2018г.

4.      Приемане на  бюджета за 2019г.

5.      Избор на делегати за Общото събрание на КИИП

6.      Разни

Каним за участие всички редовно отчетени членове на РК на КИИП – гр.Хасково

Прикачени документи

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП