Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК ВРАЦА, 2019г.

РК на КИИП  -  Враца

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Редовното Общо отчетно събрание на РК на КИИП – гр.Враца ще се проведе на 15.02.2019 г. (петък) в сградата на НТС – гр.Враца в малкия салон от 16,30 часа.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет на РР на РК на КИИП – Враца за 2018г.  
  2. Доклад на Контролния съвет към РК на КИИП – Враца за 2018  .     
  3. Приемане на бюджет на РК на КИИП – Враца за 2019 г.
  4. Избор на делегати на Регионалната колегия на КИИП-Враца за Общото отчетно събрание на КИИП
  5. Предложения за допълнение и изменение на Устава на КИИП
  6. Разни
  7. Коктейл

 

                                      инж. Людмила Стоянова,  председател    на РК на КИИП

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП