Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана за Общо събрание на РК Кърджали

РК на КИИП Кърджали съобщава на своите членове,
че годишното отчетно събрание ще се проведе на  7 февруари  / четвъртък /  2019  год. от 16,30 часа в зала 211 в сградата на НТС /Дома на техниката/,  ул. Булаир № 35 гр. Кърджали,
при следния Дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на РК на КИИП Кърджали.

2. Отчетен доклад  на КС на РК на КИИП Кърджали.

3. Отчет за изпълнение на бюджета.

4. Разисквания и приемане на докладите и отчета.

5. Приемане на проекто - бюджета  за 2019 год.

6. Избор на делегати за Общото събрание на  КИИП .

7. Разглеждане на предложения за изменение и допълнение на Устава на КИИП.

8. Разни

 

                   Председател на РК на КИИП Кърджали:                                                                      

                                                                            /  инж. Л. Бостанджиев /

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП