Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2020г.

ОБЩИТE СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2020г.

ще се проведат на 26.09.2020 г. (събота) от 09:00 часа в залите на Интер Експо Център, София

Регистрация на делегатите по секции от 8:30 часа

Секциите са разпределени по залите на Интер Експо Център, както следва:

  1. НПС "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" –         зала „Мусала“
  2. НПС "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" – зала „Родопи“
  3. НПС "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА" – зала „Панорама“
  4. НПС "МИННО ДЕЛО ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ" – зала „Рила“
  5. НПС "КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" – зала „Витоша“
  6. НПС "ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ“ – зала „Вихрен“
  7. НПС "ТЕХНОЛОГИИ" – зала „Пирин“
  8. НПС "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" – зала „Руен“

Още Съобщения

26/ 10/ 2020

Честит Димитровден, Ден на строителя!

15/ 10/ 2020

Събитие  в дигитален формат "Обнови България - спести енергия!" - 29.10.2020

13/ 10/ 2020

Онлайн семинар - Параметрично 3D проектиране на инфраструктурни обекти със софтуерните решения от Autodesk. Новости, предизвикателства, решения.

12/ 10/ 2020

ZOOM семинар на тема "Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради"