Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2020г.

ОБЩИТE СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2020г.

ще се проведат на 26.09.2020 г. (събота) от 09:00 часа в залите на Интер Експо Център, София

Регистрация на делегатите по секции от 8:30 часа

Секциите са разпределени по залите на Интер Експо Център, както следва:

  1. НПС "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" –         зала „Мусала“
  2. НПС "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" – зала „Родопи“
  3. НПС "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА" – зала „Панорама“
  4. НПС "МИННО ДЕЛО ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ" – зала „Рила“
  5. НПС "КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" – зала „Витоша“
  6. НПС "ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ“ – зала „Вихрен“
  7. НПС "ТЕХНОЛОГИИ" – зала „Пирин“
  8. НПС "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" – зала „Руен“

Още Съобщения

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ОВКХТТГ" през 2019 г.

10/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2020 г. 

24/ 08/ 2020

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2020г.

24/ 08/ 2020

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП, 2020 г.