Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

ПРОУЧВАНЕ НА  НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (НИНКН)

ОТНОСНО : Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

 

НИНКН, се обръща към КИИП с молба за информация, наличие на документация за обекта или друга информация, която би била полезна за установяване на историята на неговото създаване, съществуване и експлоатация :

  • Проектна документация за построяване на обекта, както и за извършвани през годините строителни и ремонтни намеси; проекти за оборудване, обзавеждане и пр.;
  • Данни за проектантите на сградата;
  • Устройствени планове за имота на обекта;
  • Архивни снимки, данни от писмени източници – художествени, документални, краеведски литературни издания, периодичен печат, данни за свързани с обекта важни исторически личности и/или събития;

Полезна за проучването би била всяка текстова, графична, фото и видео документация за обекта и неговата среда.

Още Съобщения

04/ 10/ 2022

"Разговори за града" с участието на датския архитект Йеспер Дал, 06.10.2022 г., Софийска градска художествена галерия

26/ 09/ 2022

Покана от Националния институт за недвижимо културно наследство

16/ 09/ 2022

Инициатива за безвъзмездно инспектиране на пострадалите инфраструктура и сгради в района на наводненията в Карловско

16/ 09/ 2022

Преференциални условия за застраховка „„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“