Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Информация за създаването на нова секция на интернет страницата на ДНСК

Уважаеми колеги,

по предложение на НСОРБ, на интернет страницата на Дирекцията по национален строителен контрол (ДНСК) е създадена нова секция, в която е стартирано публикуването на становища, изготвени от служители на ДНСК и потвърдени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по прилагане на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба.

 

С оглед актуалност на информацията, към момента са публикувани близо 50 становища, издадени през 2023 и 2024 г. по запитвания от общини, експерти и частни лица.

 

Становищата са достъпни на следния линк: https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJot9K4RWqVc%2f1CEC0TaNQ3R

Още Съобщения

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация

19/ 06/ 2024

Покана за Дискусионен Форум "Специализирани сгради с обществено предназначение" 

11/ 06/ 2024

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 06/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 20.06.2024 г. , гр. Ямбол