Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РУСКА ДИМИТРОВА

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с прискърбие съобщава, че на 02.07.2020 г. почина доц. д-р инж. Руска Димитрова Динкова. 

Поклонението ще се състои на 05.07.2020 г. от 14:30 часа в храм "Св. Троица", бул. "Константин Величков", гр. София.

Централно управление на КИИП изказва най-дълбоки съболезнования на роднините и близките!

Поклон пред светлата й памет!

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП