Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПАЗАРДЖИК, 2018 г.

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  на РК гр. Пазарджик ще се проведе на 

15.02./четвъртък/ от 16ч. в конферентна зала на х-л” Форум”

Дневен ред на ОС на РК гр. Пазарджик:

1. Отчет за дейността на РР за 2017г.
2. Отчет за дейността на РКС за 2017г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2017г.
4. Обсъждане и приемане на отчетният доклад на РР,отчета за бюджета
и отчетния доклад на РКС.
5. Приемане бюджета за 2018г.
6. Обсъждане на предложения за промяна в Устава на КИИП
7.Утвърждаване на делегати по ПС за ОС на КИИП на 31.03 и 01.04. 2018г.
8. Утвърждаване на експерти избрани по ПС
9.Разни

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП