Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Дневен ред за Общото събрание на РК Кърджали

Годишното отчетно събрание на РК ще се проведе на  8 февруари  / четвъртък /  2018г.

от 15,30 часа в зала 211 в сградата на НТС /Дома на техниката/,  ул.Булаир №35 гр. Кърджали 

Прикачени документи

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП