Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Дневен ред за Общото събрание на РК Кърджали

Годишното отчетно събрание на РК ще се проведе на  8 февруари  / четвъртък /  2018г.

от 15,30 часа в зала 211 в сградата на НТС /Дома на техниката/,  ул.Булаир №35 гр. Кърджали 

Прикачени документи

Още Съобщения

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП

23/ 12/ 2020

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!