Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Назърски

Катедра «Строителни материали и изолации» при Строителния факултет на УАСГ 
кани членовете на КИИП 

на тържество по случай

80-годишния юбилей на нашия уважаван колега - дългогодишен преподавател в УАСГ и ръководител на катедрата, проф. д-р инж. Димитър Назърски, к

оето ще се състои на 28 февруари 2023 г. (вторник) от 18:30 ч. в зала 228.

На тържеството проф. Димитър Назърски ще изнесе академична лекция на тема  «Повишаване на  енергийната ефективност на съществуващи сгради: Проблеми при обновяване на топло- и хидро-изолационните им системи».

Прикачени документи

Още Съобщения

22/ 03/ 2023

Научно-приложна конференция "Строителните отпадъци като ресурс", 31.03.2023 г., ИЕЦ, София

21/ 03/ 2023

КИИП организира Кръгла маса на тема "Преди да ни разтърси земетресението", 30.03.2023 г., ИЕЦ, София

20/ 03/ 2023

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП,  2023 г.

14/ 03/ 2023

Покана за целодневно хибридно събитие с безплатна регистрация, организирано от BAU Academy на 21.03.2023г. от 09:30 ч.