Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Научно-приложна конференция - честване на 60-годишнината от създаването на катедра "Строителни материали и изолации" при УАСГ

Колеги,

Катедра „Строителни материали и изолации“

при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Ви канят да участвате

в честването на 60-годишнината от създаването на катедрата,

което ще се проведе под формата на научно-приложна конференция,

10 – 11 ноември 2022,

в гр.София, Блок Б на УАСГ, зала 222, бул. „Хр. Смирненски“ No1,

организирана в рамките на Международната юбилейна научна
конференция „80 години УАСГ“ (https://conference2022.uacg.bg/).


Повече информация за конференцията ще откриете в приложения файл (ПОКАНА)

Прикачени документи

Още Съобщения

05/ 12/ 2022

Материали от проведеното на 28-29.11.2022 г. обучение за енергийните характеристики на сградите.

05/ 12/ 2022

Изменение на часовите ставки в чл. 19, ал.1 на Методиката за възнагражденията

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023