Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2022

Уважаеми колеги,

Централно управление на КИИП Ви информира, че:

1. Размерът на членския внос за 2022 година остава непроменен, както следва:

      1.1. За проектантска правоспособност (ППП или ОПП) в размер от  120 лв. и важи за календарната година.

      1.2. Встъпителен членски внос в размер на 150 лв.

      1.3. Членски внос за упражняване на Технически контрол (ТК) в размер на  150 лв. и важи за срок от 5 години.

2. Съгласно чл. 3.3, т.3 на Устава на КИИП  членският внос за 2022 г. за членове на Камарата с ППП и ОПП  се  внася  до 20 декември на настоящата 2021.

3. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2021 г., участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

4. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2021 г., не участват в определяне на делегатската квота.

5. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 януари до 31 март 2022 г., подават молба в РК, плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 120 лв. за 2022 г. без да се разглеждат от КР и УС.

6. Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 24 лв. до 20 декември 2021 г. В същия срок следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.

7. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2022 г., възстановяват правоспособността си съгласно приетите процедури.

http://kiip.bg/documents/rf/125_procedura_US_vastanovyavane.pdf

 

Сумите се превеждат задължително по банков път по сметката на  съответната РК.

 

 

Още Съобщения

18/ 11/ 2021

Покана за участие в научна конференция

05/ 11/ 2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС "ЕАСТ" НА КИИП

04/ 11/ 2021

Електронни услуги, предоставяни от Централния офис на КИИП на външни клиенти

21/ 10/ 2021

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2022