Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОС на РК на КИИП - Разград

РР на КИИП РК - Разград свиква Общо отчетно-изборно събрание на РК - Разград на 24.02.2012г. /петък/ от 16,00часа в зала 102 на "Дом на науката и техниката". С оглед вземането на важни решения, присъствието на всички членове е необходимо.

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП