Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Редовно годишно отчетно-изборно събрание на РК Видин

Редовното годишно отчетно-изборно събрание на РК Видин ще се проведе на 17.02.2012 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на Общ. съвет Видин.

Регистрацията на делегатите е от 17:00 часа в същата зала.

                                              Проекто-дневен ред:

1. Отчетен доклад за работата на РК Видин през 2011 г. и последния мандатен период. Отчет за

    изпълнението на бюджета за 2011 г.

                                                      докладва председателят на РР на РК Видин - инж. Р. Рашков

2. Отчетен доклад на Контролния съвет при РК Видин за 2011 г. и последния мандатен период.

                                                      докладва председателят на КС при РК Видин - инж. Е. Митов

3. Обсъждания и изказвания по изнесените доклади и отчети. Приемане на решения на ОС

     на РК Видин по изнесените доклади и изпълнението на бюджета за 2011 г.

4. Представяне на проекто-бюджет за 2012 г. на РК Видин

                                                      докладва председателят на РР на РК Видин - инж. Р. Рашков

5. Обсъждане на проекто-бюджета за 2012 г. на РК Видин и приемане на решения

6. Избор на нови ръководни органи на РК Видин – председател на РР, състав на РР,

    зам. председател на РР, Контролен съвет на РК

7. Утвърждаване на делегати за ОС на КИИП

8. Разни

Още Съобщения

07/ 05/ 2021

Предложение от ECEC за участие в европейски конкурс с награди

29/ 04/ 2021

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

28/ 04/ 2021

Онлайн обучение за влаганите в строежите строителни продукти, организирано от БААИК

13/ 04/ 2021

Покана от председателя на ECEC Klaus Thürriedl за участие в онлайн събитие