Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общото отчетно събрание

Ръководството на РК на КИИП гр. Пазарджик
 съобщава на членовете на колегията , че Общото отчетно  събрание
ще се проведе на 12.02.2010год. от 13 часа в
зала  „Устрем” на Младежкият дом гр. Пазарджик ,

при следният дневен ред:


1. Отчет за дейността на РК за 2009г.
2. Доклад на КС за извършената проверка на финансовата дейност на РК.
3. Приемане на бюджета на РК на КИИП за 2010г.
4. Утвърждаване на делегати за ОС на КИИП.
5. Разни

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП