Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на КИИП РК Габрово

Общото събраниена РК на КИИП Габрово, по решение на РР ще се проведе на
19. 02.2010 год. / петък/ от 18 часа в Комплекс"Люляци" общ. Габрово при следния
дневен ред:

1. Доклад за дейността на РР на КИИП Габрово за 2009 год.
2. Доклад за финансоватадейност - докл. председателя на КС
3. Финансов отчет
4. Приемане бюджет за 2010 год.
5. Избор на делегати за ОС на КИИП
6. Дискусии и тържествена вечеря

Тех.сътрудник: инж. Н. Щебунаева

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.