Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на КИИП РК Габрово

Общото събраниена РК на КИИП Габрово, по решение на РР ще се проведе на
19. 02.2010 год. / петък/ от 18 часа в Комплекс"Люляци" общ. Габрово при следния
дневен ред:

1. Доклад за дейността на РР на КИИП Габрово за 2009 год.
2. Доклад за финансоватадейност - докл. председателя на КС
3. Финансов отчет
4. Приемане бюджет за 2010 год.
5. Избор на делегати за ОС на КИИП
6. Дискусии и тържествена вечеря

Тех.сътрудник: инж. Н. Щебунаева

Още Съобщения

15/ 10/ 2020

Събитие  в дигитален формат "Обнови България - спести енергия!" - 29.10.2020

13/ 10/ 2020

Онлайн семинар - Параметрично 3D проектиране на инфраструктурни обекти със софтуерните решения от Autodesk. Новости, предизвикателства, решения.

12/ 10/ 2020

ZOOM семинар на тема "Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради"

06/ 10/ 2020

Курсове "Противопожарни врати" - 21-22.10.2020