Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на РК - Разград

      Ръководството на РК на КИИП гр.Разград уведомява своите членове, че редовното ОС на РК - Разград ще се проведе на 18,02,2010г. от 16,00ч. в зала 102 на НТС /Дом на Науката и Техниката/ в гр.Разград при следния дневен ред:

1. Отчет на РР за дейността през 2009г.

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2009г.

3. Отчет на Контролния Съвет.

4. Приемане на бюджет за 2010г.

5. Избор на делегати за ОС на КИИП. 6. Разни.

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП