Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Списък на делегатите на Общото събрание на НПС

      ДЕЛЕГАТИ  за ОС на КИИП 29 - 30.03.2009г.    -   НПС "МИННО ДЕЛО
                И ГЕОЛОГИЯ"  
№  Д е л е г а т и Секция РК Подпис
1 Ваня Николова Николова МДГ София-град  
2 Веселин Димитров Пейчев МДГ Варна  
3 Георги Василев Василев МДГ Бургас  
4 Господин Радев Господинов МДГ Смолян  
5 Кирил Александров Ангелов МДГ София-град  
6 Нейко Тотев Нейков МДГ Пловдив  
7 Нено Георгиев Ненов МДГ Русе  
8 Никола Веселов Чушков МДГ София-град  
9 Параскев Илиев Торбов МДГ Враца  
10 Петър Енев Петров МДГ София-град  
11 Стойо Тодоров Боснев МДГ София-град  
12 Тинко Петров Пеев МДГ Плевен  
13 Христо Генов Христов МДГ Ст. Загора  
14 Хубен Милков Хубенов МДГ УС  
15 Валентин Семерджиев МДГ НПС  
16 Пейчо Димитров Пейчев МДГ УС  

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ