Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана за тържествено събрание по случай 5 години КИИП

П О К А Н А

        От името на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на тържественото събрание, посветено на 5-годишнината от възстановяването на  КИИП.
        Събранието ще се проведе на 29.03.2009 година (неделя) от 18,00 часа в салона на Народния театър “Иван Вазов”. Местата се заемат до 17,45 ч.

                                                                                                    Председател на УС на КИИП
                                                                                                                  Инж. Стефан Кинарев

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ