Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

СКРЪБНА ВЕСТ


      На 10.02 2009 година почина инж. Димитър Димитров - Председател на регионална колегия КИИП Пазарджик.
      Поклонението ще бъде на 12 февруари от 14:00 часа в ритуалната зала на гробището в гр. Пазарджик.

       Изказваме нашите  най-дълбоки съболезнования на близките и роднините!

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП