Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Информация относно провеждаща се процедура за закупуване на офис за РК Хасково

Уважаеми членове на РК на КИИП Хасково, Направен е оглед на офиси в гр. Хасково /16.06.2017г./, предложени за закупуване от РК на КИИП – гр.Хасково от Комисия в състав: инж. Иван Каралеев – Председател на УС на КИИП, инж. Светлана Николчева- Зам. Председател на КИИП, инж. Никола Цветков – КДП на КИИП, инж. Снежа Янева-Жекова- Зам.Председател на РК Хасково, инж. Валентина Манолова-Председател на КС на РК Хасково, Комисията препоръча закупуване на офис №3, намиращ се в сграда с обществени функции с адрес: бул. „България”150 ет. 2 сграда 1 с площ 68,15 м2 в едно с принадлежащ му санитарен възел. На заседание на УС на КИИП проведено на 30.06.2017г. се реши да се закупи по горе описания офис за нуждите на РК КИИП Хасково. Желаещи да го разгледат могат да заповядат на посочения адрес. Председател на КИИП РК Хасково инж. Станислав Видев

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП