Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК РАЗГРАД, 2017 г.

Уважаеми колеги,

Редовното Общо Събрание на РК на КИИП гр.Разград ще се проведе на 20.02.2017г. (понеделник) от 16,00 часа в стола на ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело гр. Разград при следния

                        Дневен ред:

1.Отчетен доклад за дейността през 2016 г.

2.Отчет за изпълнение на бюджет за 2016 г.

3.Отчет на Контролния съвет за 2016 г.

4.Обсъждане и приемане на Отчетен доклад, Отчет за изпълнение на бюджета и Отчет на Контролния съвет за 2016 г.

5.Приемане на бюджет за 2017 г.

6.Избор на делегати за ОС на КИИП за 2017 г.

7.Разни

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП