Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на КИИП РК Шумен

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Шумен

уведомява своите членове, че редовното Общо събрание на Регионална колегия – Шумен ще се проведе на 19.02.2009г. (четвъртък) от 16:00ч. в зала на Окръжен исторически музей,  гр. Шумен, при следния дневен ред :

       1.   Отчет на Регионалното ръководство за дейността през 2008г.

       2.   Отчет на Контролния съвет.

       3.   Приемане на бюджет за 2009г.

       4.   Избор на делегати за Общото събрание на КИИП.

       5.   Разни.

       Предложения за допълнения в дневния ред на събранието и предложения за членове на КС на РК на КИИП се представят в писмен вид в офиса на Регионалната колегия - ул. "Съединение" 109, ет. 4, до 14:00 часа на 17.02.2009г.

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП