Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на КИИП РК Шумен

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Шумен

уведомява своите членове, че редовното Общо събрание на Регионална колегия – Шумен ще се проведе на 19.02.2009г. (четвъртък) от 16:00ч. в зала на Окръжен исторически музей,  гр. Шумен, при следния дневен ред :

       1.   Отчет на Регионалното ръководство за дейността през 2008г.

       2.   Отчет на Контролния съвет.

       3.   Приемане на бюджет за 2009г.

       4.   Избор на делегати за Общото събрание на КИИП.

       5.   Разни.

       Предложения за допълнения в дневния ред на събранието и предложения за членове на КС на РК на КИИП се представят в писмен вид в офиса на Регионалната колегия - ул. "Съединение" 109, ет. 4, до 14:00 часа на 17.02.2009г.

Още Съобщения

15/ 02/ 2024

VII Международна научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта -2024", 9-11.10.2024 г., ВТУ "Тодор Каблешков"

26/ 01/ 2024

BIM семинар - Корейския институт за развитие, 29.01.2024 г.

23/ 01/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 01.02.2024 г. 

23/ 01/ 2024

Календар на международните изложения в Туркменистан през 2024