Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2017

„ К И И П ” – С Л И В Е Н С Ъ О Б Щ Е Н И Е РР на КИИП – Сливен Ви кани на отчетно-изборно събрание , което ще се състои на 17.02.2017г. в конферентната зала на хотел ”Централ”- Сливен от 16,00 часа, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на РР на КИИП – Сливен за 2016г. 2. Отчет на контролната комисия за 2016г. 3. Приемане на бюджет 2017г. 4. Избор на делегати на Общото събрание на КИИП. 5. Разни Председател на КИИП Сливен / инж. И. Аврамова /

Още Съобщения

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП

23/ 12/ 2020

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!