Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК КЪРДЖАЛИ, 2017 г.

РК на КИИП- Кърджали  съобщава на своите членове, че годишното отчетно събрание ще се проведе на 15 февруари / сряда / 2017год. от 15.30 ч.  в зала 211 в сградата на НТС / Дом на техниката /, ул.”Булаир „ №35 в град  Кърджали при следния дневен  ред:

1. Отчетен  доклад за дейността на РК на КИИП Кърджали за 2016г.
2. Отчетен доклад  на КС на РК на КИИП Кърджали за 2016 г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета.
4. Разисквания и приемане на докладите  и отчета.
5. Приемане на проекто - бюджет за 2017 год.
6. Избор на делегати за Общото  събрание на КИИП.
8. Разни.

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП