Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ВРАЦА, 2017 г.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Общото събрание на РК на КИИП-Враца ще се проведе на 10.02.2017 година –петък в сградата на Дом на науката и техниката  -Враца от 16.30 часа в малкия салон.

Дневен ред:

1.Отчет на РР на РК на КИИП-Враца за 2016 година

2.Доклад на КС на РК на КИИП-Враца за 2016 година

3.Приемане на бюджет на РК на КИИП-Враца за 2017 година

4.Избор на делегати на РК на КИИП-Враца за Общото събрание на КИИП през 2017 година

5.Разни

6.Коктейл


Инж. Людмила Стоянова - Председател

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП