Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на КИИП РК - Ловеч

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Ловеч

уведомява своите членове, че редовното Общо събрание на Регионална колегия – Ловеч ще се проведе на 26.02.2009г. (четвъртък) от 13:00ч. в зала № 109 на дом "Преслав", ул. "Търговска" № 24, гр. Ловеч,  при следния дневен ред :

       1.   Отчет на Регионалното ръководство за дейността през 2008г.

      2.   Доклад на Контролния съвет.

      3.   Изказвания по докладите.

      4.   Избор на делегати за Общото събрание на КИИП.

      5.   Разни.

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП