Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ ЛОВЕЧ 2016 год.


                РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА КИИП
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ЛОВЕЧ

 
С В И К В А

ОБЩОТО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА
РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ ЛОВЕЧ

На 19.02.2016 год./петък/ от 13,00 часа в гр.Ловеч, ул.”Търговска „ № 24, дом „ПРЕСЛАВ”, зала № 109

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :
1.Откриване
2.Утвърждаване делегати на Общото събрание на КИИП на 2 и 3 април 2016 год.събота и неделя/
3.Отчетен доклад на регионалното ръководство на КИИП Ловеч за 2015 г.
4. Отчет на Контролния съвет на КИИП Ловеч за  и Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г.
5.Избор на комисии :
                -Избор на комисия по предложенията
                -Избор на комисия по избора
6.Обсъждане и приемане на отчетния доклад на Регионалното ръководство, отчета за бюджета и отчетния доклад на контролния съвет за
 7.Избор на нови :
          -Регионално ръководство: Председател и зам.председател на КИИП РК Ловеч. Утвърждаване от ОС на КИИП РК Ловеч на предложенията на РПС за председатели на професионалните секции.
         .Членове на Контролния съвет
8.Разни

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЯТА НА ПРОФЕСИОЛНИ СЕКЦИИ
1.Отчетен доклад за работата на професионалните секции за 2015 год.
2.Избор на делегати за ОС на КИИП за 2 и 3 април 2016 г.
3.Избор на ръководство на професионалните секции.
4. Разни.


                 Председател на КИИП РК Ловеч : инж. Р. Парашкевов

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.