Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Редовно годишно отчетно събрание на РК Видин

Редовното годишно отчетно събрание на РК Видин ще се проведе на 19.02.2015 г. от 17:00 ч. в залата на ресторант "Класик" (втори етаж).

Регистрацията на делегатите е от 16:30 часа в същата зала.

                                              ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ:

1. Отчетен доклад за работата на РК Видин през 2014 г. Отчет за изпълнението на бюджета за 2014г.

                                                 докладва председателят на РР на РК Видин - инж. Н. Николова

2. Отчетен доклад на Контролния съвет при РК Видин за 2014 г.

                                                 докладва председателят на КС при РК Видин - инж. Ш. Владева

3. Обсъждания и изказвания по изнесените доклади и отчети. Приемане на решения на ОС на РК Видин по изнесените доклади и изпълнението на бюджета за 2014 г.

4. Представяне на проекто-бюджет за 2015 г. на РК Видин

                                                  докладва председателят на РР на РК Видин - инж. Н. Николова

5. Обсъждане на проекто-бюджета за 2015 г. на РК Видин и приемане на решения

6. Утвърждаване на делегати за ОС на КИИП

Още Съобщения

07/ 05/ 2021

Предложение от ECEC за участие в европейски конкурс с награди

29/ 04/ 2021

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

28/ 04/ 2021

Онлайн обучение за влаганите в строежите строителни продукти, организирано от БААИК

13/ 04/ 2021

Покана от председателя на ECEC Klaus Thürriedl за участие в онлайн събитие