Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Основополагащи промени в Устава на КИИП

ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРОМЕНИ В УСТАВА НА КИИП.

1. Завишаване на финансовата самостоятелност на РК - да се даде право на РК чрез съответното упълномощаване, да откриват и закриват депозитни сметки, в рамките на разполагаемите финансови средства на колегията, при спазване на финансовата дисциплина.

Писмото може да изтеглите от следния линк:kiip.bg/archived-site/images/custom/File/Rousse/Printsipni-promeni_scane.doc

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП