Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

До Председателите на НПС на КИИП гр. София

Във връзка с предстоящите отчетни събрания на НПС, които по график ще се проведат на 29 март 2013г., моля в съответствие с дневния ред на националното общо събрание на КИИП, да включите и точка в дневния ред за разглеждане  предложенията на регионалните колегии на КИИП за промени в Устава на КИИП.

Писмото с изх. номер Р15/18.03.2013 год. може да изтеглите от следния адрес. kiip.bg/archived-site/images/custom/File/Rousse/PismoR15_scane.doc

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП