Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщение

                         „ К И И П ” – С Л И В Е Н

                                                   

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
РК  на КИИП – Сливен,Ви кани на

отчетно събрание , което ще се състои на 07.02.2014г. в зала - "ГАЛЕРИЯ ПЛЮС" на хотел"НАЦИОНАЛ" - гр.Сливен от  16,00 часа. при следния дневен ред:

 

1.   Отчет за дейността на РК на КИИП – Сливен за 2013г.

2.   Отчет на контролната комисия за 2013г.

3.   Приемане на бюджет 2014г.

4.   Избор на делегати на Общото събрание на КИИП.

5.   Разни
 
 

                                                  Председател на ОР

                                                                   /  Инж. И.Аврамова /

Още Съобщения

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП

23/ 12/ 2020

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!