Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Годишния членски внос за 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, напомняме ви че крайният срок за внасяне на годишния членски внос за 2013 г. е 20.12.2012 г. Размерът на членския внос е както следва : За всички членове на КИИП /с ППП и ОПП/- 120 лв. За всяка следваща проектантска правоспособност/ППП или ОПП/ допълнително за: - Придобита във основа на една и съща диплома – 60 лв. - Придобита въз основа на друга диплома – 120 лв. - За замразено членство – 24 лв./ възможно само за членове с ППП и ОПП по уважителни причини/ Сумата се внася само по банков път. Банкова сметка : КИИП – Ловеч банка : Уникредит Булбанк, клон Ловеч IBAN BG42UNCR75271000059593 BIC : UNCRBGSF Вносната бележка да съдържа рег.номер и трите имена Председател РК: /инж.Р.Парашкевов/

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.