Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Годишния членски внос за 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, напомняме ви че крайният срок за внасяне на годишния членски внос за 2013 г. е 20.12.2012 г. Размерът на членския внос е както следва : За всички членове на КИИП /с ППП и ОПП/- 120 лв. За всяка следваща проектантска правоспособност/ППП или ОПП/ допълнително за: - Придобита във основа на една и съща диплома – 60 лв. - Придобита въз основа на друга диплома – 120 лв. - За замразено членство – 24 лв./ възможно само за членове с ППП и ОПП по уважителни причини/ Сумата се внася само по банков път. Банкова сметка : КИИП – Ловеч банка : Уникредит Булбанк, клон Ловеч IBAN BG42UNCR75271000059593 BIC : UNCRBGSF Вносната бележка да съдържа рег.номер и трите имена Председател РК: /инж.Р.Парашкевов/

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП