Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Технически паспорти на сгради

СЪОБЩЕНИЕ

 

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  РУСЕ

организира семинар-дискусия на тема:

 

“ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ. ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 169. ИЗИСКВАНИЯ НА НАРЕДБА №5 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ”

Цел: запознаване с нормативната уредба, проблемите и                   начините за тяхното разрешаване.

 

Участници: проектанти, надзорни фирми, общински и областни                               служители;

 

Такса за участие:

За членове на КИИП Русе – съгласно заложените в бюджета средства;

За членове на КИИП от други регионални колегии: 20 лв без ДДС;

За нечленове на КИИП: 30 лв без ДДС;

 

Срок за записване: 22 май 2012г.

 

Приложение 1: Програма

 

Приложение 2: Талон за участие  

ПРОГРАМА

За провеждане на семинар-дискусия на тема:

 

“ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА съществуващ СТРОЕЖ. ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 169, ал.1 и 2. ИЗИСКВАНИЯ НА НАРЕДБА №5 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ”

           

Дата и Час:         02.06.2012 год. / Събота / от 09.00 до 17:30 часа

Място:                 съгласно броя на записаните, мястото ще бъде определено по-късно и                              допълнително ще бъдете уведомени.

 

09:00 -10:30

1.     Проверка за съответствие на строежа с изискванията на чл.169 от Закона за устройство на територията.

2.     Обследване на съществуващи строежи. Обследване за сеизмична сигурност на сградите.

10:30 - 11:00

Кафе-пауза

 

11:00-12:30

3.     Технически паспорт на строежи. Ред за предоставяне, регистриране, съхраняване и актуализация на техническия паспорт на строежа

4.     Технически паспорт на нов строеж.

 

12:30 - 13:30

Обедна почивка

 

13:30 - 15:00

5.     Примери на техническите паспорти на строежите.

 

15:00 - 15:30

Кафе-пауза

 

15:30 - 17:30

6.     Дискусия

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП