Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Външна Приета нормативна уредба

05/ 12/ 2016

Постановление №318 от 24.11.2016г. за приемане на Наредбите за Държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС

31/ 08/ 2016

МРРБ, Д.В. БР. 65/19.08.2016 г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА № 13/2001, НАРЕДБА № 2/2003, НАРЕДБА № 3/2003, НАРЕДБА 1/2007, НАРЕДБА № РД-02-20-25/2012

17/ 09/ 2012

Закона за дейностите по предоставяне на услуги

18/ 05/ 2009

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

03/ 04/ 2009

Закон за движението по пътищата

22/ 03/ 2009

Закон за контрол над взривните вещества,огнестрелните оръжия и боеприпасите

22/ 03/ 2009

Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества,огнестрелните оръжия и боеприпасите

22/ 03/ 2009

Закон за храните

22/ 03/ 2009

Закон за чистотата на атмосферния въздух

22/ 03/ 2009

Закон за защита от шума в околната среда